003.jpg
Tarieven

Vergoeding
Met ingang van 1 januari 2022 is de regelgeving rondom de GGZ gewijzigd. Bij uw bezoek aan de huisarts, heeft deze u aan de hand van de klachten naar een GZ-psycholoog verwezen. Op basis van de inschatting van de therapeut en een vragenlijst (de HoNOS) stellen we samen de zorgzwaarte vast. Dit bepaalt mede het aantal sessies dat we zullen gaan besteden aan de behandeling. Indien het tijdens de behandeling noodzakelijk blijkt te zijn kan het behandelplan worden aangepast. De duur van de gesprekken is gemiddeld 45 minuten.
Ik heb met de volgende zorgverzekeraars een contract:

Achmea (ZilverenKruis, Groene Land, Interpolis, FBTO, Avéro en OZF)
Agis
CZ (Delta Lloyd, OHRA)
Multizorg - VRZ (ONVZ, DSW, PNO, Fortis/ASR en Salland)
Uvit (Univé, IZA en Trias)
Zorg & Zekerheid
De Friesland Zorgverzekeraar

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan worden de rekeningen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Praktijkfolder
Via deze link kunt u de praktijkfolder inzien.

Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico van 385 euro per jaar is een bedrag dat iedereen vanaf 18 jaar moet betalen. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren of u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico en wat de eventueel bijkomende kosten zijn. In sommige gevallen is het mogelijk om het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. U dient hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. Om uw consulten vergoed te krijgen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u bij de eerste afspraak mee te nemen. Wanneer u zich bij mij aanmeldt vraag ik naar gegevens over uw zorgverzekeraar, relatienummer, en uw burger service nummer. Al deze gegevens staan op uw verzekeringspas. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals een adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan mij door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij hebt doorgegeven dan ben ik genoodzaakt de nota's op u zelf te verhalen.

Afspraak Afzeggen
De wachttijden in de GGZ zijn lang. Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen dan kan de voor u gereserveerde tijd gebruikt worden om een ander te helpen. Annuleer uw afspraak daarom zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 24 uur van te voren. Indien u uw afspraak niet tijdig annuleert, zal ik het consult van 95 euro bij u in rekening brengen. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.


Algemene Betalingsvoorwaarden
Ik hanteer de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP.