003.jpg
Tarieven

Vergoeding
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving rondom de GGZ gewijzigd. Bij uw bezoek aan de huisarts, heeft deze u aan de hand van de klachten naar de Basis GGZ verwezen. Als de diagnose door mij is vastgesteld kies ik, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, uit vier pakketten het pakket dat het best aansluit bij uw klachten. Indien het tijdens de behandeling noodzakelijk blijkt te zijn dan kan het pakket worden aangepast. Een consult duurt 60 minuten. Hiervan zijn 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voor dossierlegging.
Ik heb met de volgende zorgverzekeraars een contract:

Achmea (ZilverenKruis, Groene Land, Interpolis, FBTO, Avéro en OZF)
Agis
CZ (Delta Lloyd, OHRA)
Multizorg - VRZ (ONVZ, DSW, PNO, Fortis/ASR en Salland)
Uvit (Univé, IZA en Trias)
Zorg & Zekerheid
Menzis (Anderzorg, Confior, Azivo)
De Friesland Zorgverzekeraar

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan worden de rekeningen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Wanneer ik geen contract ben aangegaan met uw zorgverzekeraar dan krijgt u een rekening van 95,- euro per consult thuisgestuurd. U dient deze rekening zelf te voldoen. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar voor de behandeling start.

Praktijkfolder
Via deze link kunt u de praktijkfolder inzien.

Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico van 385 euro per jaar is een bedrag dat iedereen vanaf 18 jaar moet betalen. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren of u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico en wat de eventueel bijkomende kosten zijn. In sommige gevallen is het mogelijk om het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. U dient hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. Om uw consulten vergoed te krijgen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u bij de eerste afspraak mee te nemen. Wanneer u zich bij mij aanmeldt vraag ik naar gegevens over uw zorgverzekeraar, relatienummer, en uw burger service nummer. Al deze gegevens staan op uw verzekeringspas. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals een adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan mij door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij hebt doorgegeven dan ben ik genoodzaakt de nota's op u zelf te verhalen.

Afspraak Afzeggen
Indien uw afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd zal ik het consult bij u in rekening moeten brengen.


Algemene Betalingsvoorwaarden
Ik hanteer de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP.