015.jpg
Behandeling

Aanmeldingsklachten
De klachten waarvoor u zich onder andere kunt aanmelden:

Angst- en spanningsklachten, fobieën
Depressie, somberheid, piekeren
Verwerking van ziekte, handicap
Rouwverwerking
Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is.
Dwanggedachten en -handelingen
Opvoedingsproblemen
Levensfaseproblematiek
Traumatische ervaringen

Werkwijze
Gemiddeld zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Dit hangt echter ook sterk af van de aard en de ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Een gesprek duurt 45 minuten.
Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. In de intake (meestal 1 à 2 gesprekken) breng ik samen met u de klachten en de geschiedenis ervan in kaart. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Vervolgens stel ik een voorlopige diagnose en ik bespreek met u welke vorm van begeleiding of behandeling het meest geschikt is. Ook spreken we samen af hoe vaak de sessies plaats zullen vinden. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorg ik in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing. Na deze inventarisatie volgt de behandeling. Voor elke cliënt wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is voor haar of zijn specifieke problematiek. Samen stellen we doelen op waaraan u tijdens de behandeling gaat werken. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn; het verkrijgen van inzicht, het leren omgaan met moeilijke situaties of gevoelens, en het leren van nieuwe vaardigheden. Hierbij staat voorop dat uw emotionele klachten verminderen of worden opgeheven.
Soms zal ik u opdrachten en oefeningen meegeven, waarmee u thuis aan de slag kunt gaan. Deze opdrachten kunnen u helpen in het dagelijks leven toe te passen wat u in de therapie bespreekt.

Behandeling
Behandelmethoden waarmee ik werk in mijn praktijk zijn onder andere:

Cognitieve gedragstherapie
Oplossingsgerichte therapie
EMDR (traumabehandeling)
Psycho-educatie
Interpersoonlijke therapie
Ouderbegeleiding
Tussentijds wordt er samen met u besproken of de behandeling voldoende voortgang heeft en of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Zo nodig kan de werkwijze worden bijgesteld. De beëindiging van de behandeling vindt plaats door middel van een afsluitend gesprek.