Aanmelden
Aanmelden

Indien u voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Waaraan dient een verwijsbrief te voldoen?
Volgens de eisen per 1 januari 2014 dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld.
  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal een halfjaar) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief mag niet liggen op een datum na het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn dat wordt verwezen voor generalistische Basis GGZ.
Via deze link vindt u een voorbeeld van een verwijsbrief. U kunt deze uitprinten en meenemen naar uw huisarts.

Indien uw verwijsbrief niet aan deze eisen voldoet, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basis verzekering.

Telefonisch
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen via: 06 17 399 622.
Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanmeldformulier
Met dit formulier kunt u uzelf aanmelden bij de praktijk. Vul alle gegevens in en klik op "verzenden".
U vindt het polisnummer en het BSN (Burger Service Nummer) terug op de pas van uw zorgverzekeraar.

Naam (voornaam, tussenvoegsels, achternaam)


Adres (Straat en huisnummer)


Postcode (1234AA)


Woonplaats (woonplaats of verblijfplaats)


Telefoon (uw telefoonmummer zonder leestekens)


Emailadres (uw emailadres)


Geboortedatum (dd/mm/jjjj)


Huisarts (voorletters, achternaam)


Zorgverzekeraar (de naam van uw verzekeraar)


Polisnummer (uw polisnummer zonder leestekens)


BSN (uw Burger Service nummer: 9 cijfers)


Opmerkingen (Hier heeft u ruimte om opmerkingen te plaatsen)